O terapii

         W swojej pracy  czerpię głównie z podejścia psychodynamicznego oraz z systemowej terapii rodzin. Prowadzona przeze mnie terapia ma zwykle charakter długoterminowy, choć udzielam również konsultacji ograniczających się do jednego lub kilku spotkań. Wstępne konsultacje służą rozeznaniu problemu oraz ustaleniu dalszego  planu postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii indywidualnej, sesje odbywają się systematycznie raz  w  tygodniu  ( lub  w  razie  potrzeby  częściej), a w przypadku terapii par- raz na dwa tygodnie.