O mnie   

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: Psychologia Zdrowia i Kliniczna).  Od ośmiu lat pracuję jako psycholog  w  Specjalistycznym  Szpitalu  Psychiatrycznym im. J. Babińskiego  w  Łodzi w oddziale ogólnopsychiatrycznym, a od 2014 r. prowadzę dodatkowo prywatną praktykę, dzięki czemu mam kontakt z osobami z bardzo różnymi psychicznymi trudnościami.  Przez trzy lata przyjmowałam ponadto w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmowałam  się  diagnostyką  psychologiczną  oraz  poradnictwem i  wsparciem  psychologicznym  m. in.  dla  osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami  osobowości   oraz  przeżywających  kryzysy  życiowe,  trudności w relacjach interpersonalnych czy radzeniu sobie z emocjami.    

Ukończyłam całościowe pięcioletnie szkolenie w zakresie psychoterapii  organizowane  przez  Fundację  Rozwoju  Terapii  Rodzin w  Krakowie,  którego  kierownikiem  naukowym  jest  prof. Bogdan de Barbaro. Jest  to  kurs  atestowany  przez  Polskie  Towarzystwo  Psychiatryczne. Ukończyłam również czteroletni kurs specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.